Orologisk undersøkelse (rtg bilder)

Orologisk undersøkelse (rtg bilder)

Røntgenbilder

For å kunne gjøre en tilfredsstillende undersøkelse av tenner og kjever er vi avhengige av å ta røntgenbilder.

De vanligste bildene er såkalte bitewings (BW). De brukes for å gjøre en undersøkelse med hensyn på hull og dårlige fyllinger, i tillegg får man et inntrykk av beinfestet på jekslene. Bildene tas en gang pr år, noen ganger oftere på de som svært lett får hull i tennene.

Tannrøntgen brukes dersom det er ønskelig å undersøke hele tannen inkludert roten. Denne type røntgen brukes på tenner som er rotfylte eller må rotfylles, skadde tenner, tenner med periodontitt osv. Ingen andre typer røntgenbilder gir oss mer nøyaktig informasjon om rotens tilstand. Røntgenopptaket tas ved behov.

OPG kalles for et panoramarøntgen. Det gir oss en oversikt over tenner, kjever, kjeveledd og bihuler og er spesielt nyttig ved undersøkelse av visdomstennene. Ofte må man supplere med tannrøntgen for å få mer nøyaktig informasjon. Røntgenopptaket tas ved behov.

This post is also available in: en el no

Leave a Reply

Your email address will not be published.