Γέφυρες και θήκες δοντιών.

Γέφυρες και θήκες δοντιών.

Ακίνητη Προσθετική – Γέφυρες και θήκες Η ακίνητη προσθετική είναι ο τομέας της οδοντιατρικής που αφορά στην κατασκευή αποκαταστάσεων σταθερά...