Ανασύσταση δοντιού με άξονα

Ανασύσταση δοντιού με άξονα

Ανασύσταση δοντιού με άξονα Στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη απώλεια οδοντικής ουσίας ή με άλλα λόγια έχει χαθεί μεγάλο μέρος...